top of page

Polityka Prywatności

Dane osobowe

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Krzysztof Borkowski, ul. Artura Grottgera 29a, 05-120 Legionowo (dalej "Borkowski IT Consulting", lub "my", "nam", "nas").

  2. Borkowski IT Consulting będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych):

    1. skontaktowania się z Państwem i udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

    2. skontaktowania się z Państwem i przeprowadzenia Państwa przez proces zamawiania i organizacji szkoleń dostarczanych przez Borkowski IT Consulting

  3. Borkowski IT Consulting nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych żadnym osobom i podmiotom, za wyjątkiem podmiotów udostępniających nam narzędzie teleinformatyczne (serwery poczty elektronicznej oraz serwery, na których zainstalowana jest niniejsza witryna internetowa), podmioty te jednak będą przetwarzać Państwa dane wyłącznie w określonych przez nas i wyżej opisanych celach.

  4. Borkowski IT Consulting informuje Państwa, że macie Państwo prawo żądać od nas poprawienia, usunięcia i/lub udostępnienia Państwu, Państwa danych osobowych.

  5. Borkowski IT Consulting informuje Państwa, że macie prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.

bottom of page